Beta

De Vinse school slaat in haar onderwijs een brug tussen kunst en wetenschap. In beide vakgebieden is nieuwsgierigheid de grondstof en een kritische geest het belangrijkste instrument. In de wetenschap leert de leerling hoe kennis proefondervindelijk verkregen wordt, en hoe kennis op juistheid kan worden getoetst. De Betasectie mag één van de bruggenhoofden vormen voor de ontdekkingsreis die de Vinse leerling maakt gedurende zijn/haar schooltijd.
Binnen de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica en biologie worden modellen geïntroduceerd die inzicht geven in de werking van ons universum maar ook inspireren tot verder onderzoek.

Omdat wij geloven in vakoverschrijdend onderwijs staat het wetenschapsonderwijs op de Vinse School niet op zichzelf. Regelmatig zal een leerling worden uitgedaagd zijn/haar wetenschappelijke kennis te combineren met zijn/haar creatieve vermogen in projecten. Het omgekeerde is ook denkbaar: in practica wordt de leerling gevraagd om een probleem op creatieve wijze te onderzoeken en op te lossen om op die manier zèlf tot een verklaring te komen.
In dit proces is het Vinlab, een vleugel van het gebouw waarin praktijk en onderzoek centraal staan, essentieel.

In het wetenschapsonderwijs leren leerlingen denken en werken volgens de wetenschappelijke methode. Wij geloven dat een kritische geest meer dan ooit nodig is. In tijden van onrustige sociale media en verwarrende nieuwsberichten biedt de wetenschap houvast door gegevens te toetsen op betrouwbaarheid door middel van peer review.
Wetenschapsonderwijs op de Vinse beoogt uiteindelijk niet zo zeer om kennis aan de opgroeiende mens op te leggen maar juist om haar de instrumenten te bieden om zelfstandig waarheid van onwaarheid te scheiden.

Maarten Stok
Sectievoorzitter Beta