MEGA: maatschappijleer en -wetenschappen, economie, geschiedenis, aardrijkskunde, filosofie en lichamelijke opvoeding…

MEGA op de Vinse

De afkorting MEGA staat voor alle maatschappijvakken die op de Vinse worden gegeven. Vakken die bij deze sectie horen zijn maatschappijleer en -wetenschappen, economie, geschiedenis, aardrijkskunde, filosofie en lichamelijke opvoeding (sport is als Bewegen Sport en Maatschappij een examenvak). Op veel andere middelbare scholen bestaan secties op basis van één vak, maar op de Vinse bestaan secties uit de vakken die veel met elkaar van doen hebben. Waar dat nuttig is werken ze samen. Dat ligt voor de hand. Want in hoeverre is het bijvoorbeeld mogelijk om te begrijpen dat in de huidige tijd standbeelden van zeventiende-eeuwse Nederlanders vernield worden zonder iets van het Nederlandse slavernijverleden te weten? En hoe kan er bijvoorbeeld worden verklaard dat in het huidige Nederland mensen onder de armoedegrens leven zonder iets van economie te begrijpen? Het is helder, de MEGA-vakken hebben met elkaar te maken.

Op de Vinse geloven we niet in het enkel overdragen van kennis, maar we willen dat leerlingen iets met de verworven inzichten doen. Binnen de sectie MEGA staat het oefenen met kritisch denken centraal. Kritisch denken is een cruciale vaardigheid die in een wereld van nepnieuws hard nodig is om te doorzien wat waar is, een beetje waar of helemaal niet waar.

Ook is het op de Vinse heel normaal dat leerlingen ook buiten de kunstvakken om, creatief te werk gaan. Het houdt in dat leerlingen met de opgedane kennis iets gaan doen, iets nieuws creëren. Dit kan van alles zijn. Een onderzoek, een interview, een filmpje, een fotocollage, een kledingstuk, een gedicht, een groepsgesprek, een verhaal…
Doe mee en vul aan!

Miguel Karremans
Sectievoorzitter Mega

Hieronder onze Vinse leerlingen op weg naar het Malieveld (september 2019) en een afbeelding van onze gymzaal op de Palmstraat